+45 25 12 55 00 hans@klysner.dk
Vælg en side

Meningskondensering er en analysemetode bestående af fem stadier, hvis formål er at reducere kvalitative data, såsom interviews og observationer til kortfattede formuleringer. Først læses interviewet igennem for at få en fornemmelse af helheden. Herefter inddeles interviewet i naturlige meningsenheder. De dominerende temaer kategoriseres og de væsentlige temaer i interviewet knyttes sammen i et beskrivende udsagn. Som det sidste fortolkes meningsenhederne i forhold til at besvarer undersøgelsesspørgsmålene (Kvale, 2006: 192-206).