+45 25 12 55 00 hans@klysner.dk
Vælg en side

Trin 1: Find brugerne

Det første skridt er at få fat i så meget viden om brugerne som muligt. Data kan stamme fra flere kilder: interviews, observationer, andenhåndsinformation, spørgeskemaer, kulturelle sonder osv.

 

Trin 2: Opbygning af hypotese

Arbejdet med personas fokuserer på brugerne i en bestemt sammenhæng, som stammer fra projektet.

 

Trin 3: Kontrol

En af de vanskeligste opgaver er at finde den rette balancering af data og beslutte hvor mange personas, der skal udvikles. Der sættes fokus på at finde mønstre og struktur der både supportere beskrivelse af personas og scenarierne. Vi tog udgangspunkt i personer vi kendte til i forvejen, så vi bedre kunne engagere os i brugerene. Eksempelvis hvad de kan lide, hvad de ikke kan lide, hvilke værdier de står for og deres attitude til teknologi.

 

Trin 4: Find mønstre

Arbejdet i aktuelle og foregående trin handler om at trække mening ud af de kvalitative data. Den rette vej viser sig når andre kan følge grundlaget for argumentationen og finder frem til samme resultat. Derfor er det vigtigt at vise kategorierne til projekts medlemmer og partnere.

 

Trin 5: Konstruktion af personas

Et vigtigt skridt er hvad der skal indgå i personasbeskrivelsen og hvordan man undgår at skabe stereotyper. Formålet er ikke, at lave en fyldestgørende personbeskrivelse, med derimod at skabe et overblik over det behov brugeren måtte have. I beskrivelsen af den fiktive karakter indgår fem områder, som ikke nævnes direkte. Derimod skal de være muligt for læseren at uddrage disse fra beskrivelsen.

  • Krop og ansigt: Et foto eller en beskrivelse af, hvordan personen ser ud, skaber en følelse af hvordan personen er som menneske. Kropsholdning og tøj fortæller meget om en person.
  • Psyke: Holdningen til livet og de omgivelser vi befinder os i, påvirker måden vi omgås med teknologi på. Er en persona indadvendt eller udadvendt?
  • Baggrund: Den sociale baggrund, uddannelse og opdragelse påvirker vores evner, holdninger og forståelse af verden.
  • Følelser og holdninger: Følelser og holdninger til teknologien og hvilket domæne den er designet til.
  • Personlige egenskaber: Det er vigtigt at undgå stereotyper og lave beskrivelser som projektets medlemmer kan relatere sig til. Derfor er det vigtigt at se efter  information der bevæger sig i  den samme retning.
  • Personametoden bør opfattes som en proces, hvor alle skal forstå, hvordan beskrivelserne er opstået og hvad de kan bruges til. Hvis projektets medlemmer er en del af skriveprocessen føler de ejerskab og vil have lettere ved at relatere sig til personas.

 

 

Trin 6: Definér situationerne

Formålet med personas er, at skabe scenarier ud fra beskrivelserne. På dette trin handler det om, at forberede scenarier, hvor en situation finder sted og hvordan en persona benytter systemet/hjemmesiden, eller hvilke behov den aktuelle persona har, der vil lede til en brugssituation. Hvert behov eller brugssituation er begyndelsen på et scenarie.

 

Trin 7: Validering og deltagelse

For at sikre enighed blandt deltagerne af beskrivelserne, kan to strategier følges: (1) Man kan spørge om andres mening. (2) Lade dem deltage i processen. Personametoden ses ofte som et middel til kommunikation mellem brugere og udviklere, men er lige så meget en proces, der sikrer en brugercentreret udvikling.

 

Trin 8: Formidling af viden

Naturligvis kan alle ikke være med til at udvikle personas, da andre kan være indvolderet i andet arbejde. Men den identitet den personas har er let at formidle videre.

 

Trin 9: Oprettelse af scenarier

Et scenario er som en historie, der har en hovedperson (persona) en setting (det sted handlingen finder sted et mål (hvad aktuelle persona ønsker at opnå) og ikke mindst de forhindringer der er på vejen til målet.

 

Trin 10: Løbende udvikling

Endelig anbefaler Lene Nielsen, at udvikle personas løbende, hvis der opstår ændringer i personamiljøer eller der kommer ny viden om brugerene. Ligeledes anbefaler hun, at have en ambassadør til personas, der er ved hvem personas er og vedligeholder beskrivelserne, så projektets deltagere kan kontakte, hvis de finder uregelmæssigheder i beskrivelserne. Når personas har udlevet deres formål, dør de ud.