Usability goals

on august 28 | in Metode, Specifikation | by | with No Comments

Usability goals kan beskrives, som en målsætning for et produkts brugbarhed og brugervenlighed. Set ud fra en generel betragtning, handler usability om, hvordan designeren kan sikre det interaktive produkt, så det bliver let at lære, effektivt at bruge, og er fornøjeligt for brugeren. Dette medfører en række punkter defineret som mål fx, hvor godt produktet gør det som er tiltænkt, eller hvordan den visuelle fremtoning hjælper brugeren med at huske hvordan opgaver skal udføres. Et af formålene med usabilitiy goals er at gøre designeren opmærksom på eventuelle problemstillinger i et design, ved at analysere spørgsmålene tidligt i forløbet. Et andet formål er, at de kan bruges som kriterier under en evaluering, for se om produktet lever op til specifikke mål.

Usability goals er en række punkter, der typisk er bekrevet som spørgsmål, skabt med henblik på at få designeren til at overveje en række aspekter og problemstillinger i forbindelse med et design. Formålet med Usability Goals er at gøre designeren opmærksom på problemstillingerne tidligt i forløbet, uden at bruge en prototype.

 

Effectiveness

Effectiveness beskriver en generel tilgang til designet, der overvejer hvor godt et produkt udfører det, som det er skabt til, og i hvor høj grad det tillader brugeren at udføre deres arbejde effektivt.

Efficiency

Efficiency handler om hvordan produktet understøtter måden hvorpå brugeren anvender det, og udfører en bestemt opgave. Eksempelvis kan et system vurderes, hvordan det håndterer simple opgave effektivt, og om de opgaver en bruger oftest tilgår, er let tilgængelige (Ibid.).

Safety

Safety tager brugerens behov i betragtning ift. sikkerhed. Produktet skal så vidt undgå at sætte brugeren i en situation, hvor sikkerheden bliver sat på spil. Det kan være sikkerhed mod virus, eller sikring af utilsigtet håndtering af et system, der kan få det til at gå i stykker. Et eksempel herpå kan være installationsmekanismen i de fleste styresystemer, der beder brugeren om at klikke ok til installationen, en ekstra gang, inden den bliver udført. (Ibid.).

Utility

Begrebet utility beskriver, hvordan brugeren kan have adgang til forskellige værktøjer, der er indarbejdet i produktet. De forskellige værktøjer kan rumme muligheder for at skræddersy og tilpasse programmet efter egne præferencer og behov (Ibid.).

Learnability

Learnability refererer til hvordan vi som mennesker lærer nye systemer eller produkter at kende. Det er en målestok for, i hvor høj grad et produkt er nemt at lære at bruge, men også for hastigheden hvormed man kan blive fortrolig med produktet (Ibid).

Memorability

Memorability beskriver det aspekt der har med hukommelsen at gøre. Dvs. hvor let det er at huske brugen af systemet, såfremt det allerede er indlært (Ibid.)

 

Kilder: Sharp et al., 2009: 20-25.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

« »

Scroll to top