En guide til evaluering

on august 29 | in Evaluering, Metode | by | with No Comments

Et velorganiseret evalueringsforløb sigter mod, at få afdækket de spørgsmål der er defineret i begyndelsen af et projekt, eller som er opstået i løbet af designprocessen. Sharp, Rogers og Preece, har udviklet en evalueringsmodel de kalder DECIDE, som er en fremgangmåde der indrammer en række væsentlige aspekter, som kan bruges i forbindelse med planlægning af evaluering og test. Fremgangsmåden er en liste på seks punkter, der ikke nødvendigvis skal bruges kronologisk, men bør bruges mere frit, da punkterne har indflydelse med hinanden.

  1. Opsætning af mål.
  2. Undersøge aktuelle spørgsmål.
  3. Udvælge hvilken evalueringstilgang og metoder der skal anvendes.
  4. Identificering af de praktiske problemstillinger.
  5. Beslutte, hvordan man behandler de etiske spørgsmål.
  6. Evaluere, analysere, fortolke og præsentere data.
[info_box]Med engelske termer vil forbogstaverne fra de seks punkter, danne ordet DECIDE (Determine the goals, Explore the questions, Choose the evaluation approach and methods, Identify the practical issues, Decide how to deal with the ethical issues, Evaluate, analyze, interpret, and present the data). Derfor navnet på testen. (Sharp st al., 2009: 626).[/info_box]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

« »

Scroll to top